Riksåklagaren ändrar inte tidigare beslut i ett ärende som gäller Dawit Isaak, den svensk-eritreanska journalisten från Göteborg som suttit fängslad i Eritrea i 20 år.Ärendet gäller en anmälan i Sverige mot flera personer i den politiska ledningen i Eritrea för brott mot mänskligheten, påtvingat försvinnande och tortyr av Dawit Isaak. Åklagarmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att riksåklagaren har granskat ärendet och kommit fram till att det finns anledning att anta att brott mot mänskligheten genom påtvingat försvinnande har begåtts mot Dawit Isaak. Läs hela artikeln här!