Inför sommaren har Umeå kommun gått ut och efterlyst pensionärer som kan gå in och jobba på äldreboenden och i hemtjänsten under semesterperioderna.Ett 20-tal pensionärer har nappat och en av dem är Ingegerd Öhberg, 79 år.”Med tanke på de som behöver ledighet så kände jag, jamen det här vore ju perfekt om jag skulle behövas någonstans”, säger hon. Läs hela artikeln här!