Nu inför midsommar ser Region Västerbotten en viss ökning av både covid-19 och influensa i länet.”Det är en kraftig ökning av samtal till Vårdguiden angående luftvägssymtom”, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare.Gunilla Persson påminner om att de som har symtom ska hålla sig hemma. Läs hela artikeln här!