Info-Direkt för Region / Kommun

Inledning

Alla som någon gång har arbetat med information vet hur svår det är att nå invånare, besökande, turister i regioner med olika slag av upplysningar och ibland rent livsnödvändig krisinformation.

Ofta finns en del av den här informationen i radio, TV, dagstidningar, på Internet,  i olika appar men den når långt ifrån alla som skulle behöva den. Och speciellt gäller det alla nyinflyttade, som kommer från olika länder och talar och läser olika språk.

Men ändå är det av största vikt att ALLA innevånare får relevant och nödvändig krisinformation vilket inte bara gäller dem själva utan även andra i samhället.

Möjligheten

Av den anledningen är vi på Info-Direkt stolta över att kunna erbjuda regioner och kommuner i Sverige möjligheten att nå ut med information till invånarna på ett synnerligen enkelt och effektivt sätt, även till de som bara kan läsa annat språk vilket för övrigt kan ge nya arbetstillfällen för nyanlända.

Regioner och Kommuner blir genom att ansluta sig till Info-Direkt en del av ett Globalt informationssystem som ger användare / följare möjlighet att själva välja vilka man vill ha information ifrån, välja varifrån man vill ha information rent geografiskt, det kan vara från butiker, restauranger, hotell o s v men även från e-handel, dagstidningar, facktidningar så man kan förstå att uppslutningen av användare följare kommer att bli enorm.

Allt detta kan man som användare / följare välja mellan, men även välja bort när som helst. Även den upplysande information som Regioner / Kommuner skriver in går att välja bort. Det som inte går att välja bort är Krisinformation, information från Polis eller Trafikverket som kommer från Regioner eller Kommuner. Denna kommer säkert att finnas där på många olika språk.

Tack vare enkelheten att använda Info-Direkt kommer Regioner och Kommuner att kunna erbjuda olikspråkiga nyanlända arbete för att skriva in aktuell information på de respektive språk som representeras i samhället. Det krävs ingen som helst utbildning det enda kravet är att förstå hur Internet fungerar, kunna sköta en dator, vara skrivkunnig.

Hur fungerar Info-Direkt?

Regioner / Kommuner registrerar sig, blir upplagd på en server / backend som står i kontakt via t ex appar och den kan användare ladda ner gratis.

Efter detta får ansvariga tillgång till en informationssida i systemet på vilken den ansvarige kan skriva in sin information på aktuellt språk och även möjlighet att lägga in bilder. Denna sida kan användare / följare nå via en server eller en app.

Vidare får ansvarige tillgång till ett litet skrivformulär där man kan skriva in push notiser vilka kan vara korta utdrag ur huvudinformationen vilken den kan länkas till, alternativt till en hemsida. Dessa push notiser kan skickas ut flera gånger om dagen och kommer att ses via appar, mobiltelefon utan appar, samt direkt på Info-Direkts hemsida.

Från det att Regioner / Kommuner, eller annan, registrerar sig tar det ca 5 minuter innan Info-Direkt fungerar och därefter är det bara att börja skriva artiklar och skicka ut push notiser.

Alla företag, Banker, Apotek, e-handlare, utgivare av dagstidningar, facktidningar o s v i varje region, kommun har möjlighet att registrera sig hos Info-Direkt där användaren / följaren alltid själv väljer vilken information denne vill ha. Av den anledningen så får man alltid kontakt med den del av befolkningen som är intresserad av det man erbjuder.

Förutom alla dessa fördelar kommer det alltid att finnas möjlighet för regioner, kommuner, företag, dagstidningar att lägga in RSS-flöden för användarna att läsa.

Intresseanmälan

Då vi är i behov av att veta hur många av Sveriges Regioner, Kommuner, Företag, Dagstidningar, Facktidningar o s v som är intresserade av att prova systemet Gratis i en månad vore vi tacksamma om ni skulle vilja fylla i en Intresseanmälan vilket ni gör här…

Anledningen till detta är att det redan visats mycket stort intresse för Info-Direkt och vi vill på bästa sätt undvika överbelastning i våra servrar, vilket är ganska vanligt när något blir populärt.