Förnybara energikällor som vind och sol växer snabbt och försäljningen av elfordon satte nya försäljningsrekord 2020. Men den globala övergången till ren energi går för långsamt för att klimatmålen ska uppfyllas, enligt det internationella energiorganet IEA.

Läs hela artikeln här!