Marita Rantanen, ordförande för förbundet Sveriges dövblinda Örebro/Värmland vill slå ett slag för den vita käppen med röd markering

Lyssna: Vita käppens dag

  • Personer med både syn- och hörselnedsättning använder en vit käpp med röda markeringar.
  • I Karlstad kommer förbundet Sveriges dövblinda uppmärksamma vita käppens dag tillsammans med synskadades riksförbund genom en gemensam promenad.
  • “Det är så otroligt många som inte vet vad det betyder och därför är det viktigt att sprida kunskap om den vita käppen med röda markeringar”, säger Marita Rantanen, ordförande för förbundet Sveriges dövblinda i Örebro/Värmland.

Emilia Finné
P4 Värmland
p4varmland@sverigesradio.se

Läs hela artikeln här!