Ett HVB-hem i Kramfors kommun får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att en generell regel att barnen på boendet inte får ha övernattande besök är olaglig.Enligt IVO begränsar regeln de boendes sociala möjligheter och är heller inte förenlig med att vården ska vara individuell. Om man ska begränsa besök för barnen på hemmet ska det i så fall göras en enskild bedömning om att det är skäligt, konstaterar IVO.Välfärdsnämnden i Kramfors kommun får nu fram till den 1 augusti på sig att redogöra hur man ska rätta till bristerna. Läs hela artikeln här!