Svenska sjuksköterskors övertid under pandemin motsvarar 450 heltidstjänster.Under 2020 och 2021 jobbade sköterskor och barnmorskor på Sveriges fem största sjukhus rekordmånga övertidstimmar, skriver DN.Och även på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har övertidstimmarna blivit fler. Läs hela artikeln här!