Fyra personer bekräftad covid-19 vårdas hos intensivvårdsavdelningen på Västmanlands sjukhus, alla ovaccinerade. Det är den högsta siffran sen i våras, och på IVA finns nu en oro att ökningen påverkar vården för de allra minsta. “RS-viruset, som drabbar spädbarn, har en väldigt hög belastning och det kan vara så att vi behöver ha beredskap för att hantera väldigt små barn som behöver intensivvårdsplats”, säger Håkan Scheer, verksamhetschef på operationskliniken och intensivvårdsavdelningen vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Läs hela artikeln här!