De höga virkespriserna, som påverkas både av pandemins efterdyningar och kriget i Ukraina, slår hårt mot snickerier och andra aktörer i byggbranschen.Det är den begränsade tillgången på material som är problemet.”Det drabbar oss”, säger Mikael Söderlund, delägare i snickeriet Enably i Sävar. Läs hela artikeln här!