Sammanlagt har det varit omkring 10 stycken sabotage och stölder av varningssystemet hesa Fredrik sedan 2019. Uppåt 250 000 kronor har det kostat för MSB att reparera och återställa varningssystemen och nu funderar man på att stöldmärka utrustningen. “Det är mycket allvarligt eftersom vi använder det här systemet för att kunna varna vid omedelbar fara för liv”, säger Håkan Marcusson, systemarkitekt på MSB. Läs hela artikeln här!