Bland världens snabbast försvinnande ekosystem finns mangroveskogarna, som är fantastiska kolsänkor. I Kenya hoppas man kunna förbättra människors levnadsförhållanden och rädda saltvattenskogarna med hjälp av utsläppsrätter.
– Genom att vi planterar alla de här träden tror vi att vi kan bekämpa klimatförändringar och global uppvärmning, säger Mary Gona på organisationen Brain youth group. Läs hela artikeln här!