På Framtidsveckan i Lund som anordnas av universitetet, hölls en föreläsning om att det Historiska Muséet har en bit at den franska filosofen René Descartes skalle. Enligt museichef Per Karsten är det viktigt att förklara, då skallen länge ansetts vara falsk. En del i bevisföringen är att en skallbit som funnits i Paris visat sig vara den oäkta. “De slutgiltiga bevis kan bara erhållas av DNA, till 99 procent kan vi känna oss säkra att det är ett fragment av Descartes skalle”, säger Per Karsten. Läs hela artikeln här!