För att motverka prostitution genomför nu länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län en gemensam informationskampanj. “Det finns rena annonser som öppet visar att man säljer sex”, säger Johan Landstedt som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen inom området mäns våld mot kvinnor. Han säger också att alla kan motverka, till exempel genom att avbryta grabbiga jargonger. Läs hela artikeln här!