Halländska gymnasieelever skolkar minst i hela landet.Statistik från CSN visar att drygt fem procent av gymnasieleverna i länet fick sitt studiemedel indraget på grund av ogiltig frånvaro under läsåret.Mest i Halland skolar gymnasieelever i Laholms kommun och minst ogiltig frånvaro har eleverna i Kungsbacka. Läs hela artikeln här!