En ny gruvplan har tagits fram för att bryta sällsynta jordartsmetaller norr om Gränna i Jönköpings kommun.Metallerna är nödvändiga för klimatomställningen, de behövs bland annat för starka magneter i elbilar. Behovet av metallerna kommer också femdubblas inom trettio år och EU ser fyndigheten som den främsta i Europa. Men experter och boende är oroliga för dricksvattnet i Vättern som försörjer 300 000 människor. Läs hela artikeln här!