Varberg energi ska köpa in ett batteri i containerstorlek som ska stå alldeles intill huvudkontoret. Batteriet ska lagra energi i det korta perspektivet. “Om det blåser väldigt mycket kan batteriet hjälpa till att lagra in el”, säger Jens Nordberg, energihandelschef på Varberg Energi som hoppas att batteriet ska leda till minskad import av fossil energi i framtiden. Läs hela artikeln här!