För ett år sedan fick de tre regionerna i Småland varsin mobil röntgenmaskin som en gåva av Kampradstiftelsen, för att kunna användas på äldreboenden eller i hemmet istället för att behöva åka till akuten.Men maskinerna används inte i alla regioner, utan endast i Jönköpings län där den nu finns på höglandssjukhuset i Eksjö.”Vi tycker det är viktigt att vi kommer ut till patienterna istället för att de kommer till oss”, säger verksamhetschef för röntgen Oskar Löfgren. Läs hela artikeln här!