Från och med 1 november så behöver de som är fullvaccinerade inte längre göra ett covid-test vid symtom, det meddelade Folkhälsomyndigheten i förra veckan. Oskar Ekelund är verksamhetschef för klinisk mikrobiologi i Blekinge och Kronoberg där bland annat covidtester från Blekinge analyseras, och han minns farhågorna ifjol kring att den omfattande covidtestningen skulle riskera att försumma annan testning. “Annan testning fick stå tillbaka, framför allt screening för livmoderhalscancer blev fördröjd. Men kvinnor i Blekinge och Kronoberg drabbades väldigt lite av detta, om man jämför med till exempel Skåne. Farhågorna var befogade, men jag har heller inte belägg för att någon ska ha farit illa utav detta”, säger Oskar Ekelund. Läs hela artikeln här!