I Västmanland finns ett 50-tal hembygdsföreningar och under söndagen den 7 augusti, på Hembygdsgårdens dag, är det tänkt att hembygdsrörelsen ska visa upp hela sin bredd.Många föreningar har haft det svårt under coronapandemin med färre besökare och sämre ekonomi, men nu har det vänt och allt fler kommer tillbaka.”Vi uppskattar jättemycket att det är full fart igen”, säger Malin Dreifaldt, ordförande i Rytterne Hembygdsförening utanför Västerås. Läs hela artikeln här!