Att använda språkförbud för att stoppa hot, mobbning och trakasserier på fritidsgårdar är fel väg att gå, enligt fritidsledaren Jimmy Ottosson på Östergårdsskolan i Halmstad.Ett av argumenten för förbud är att fritidsledarna måste förstå vad som sägs för att kunna upptäcka mobbning, men Jimmy Ottosson håller inte med.Det finns andra signaler att uppmärksamma, fortsätter han. Läs hela artikeln här!