Köerna till barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är fortsatt långa och sju procent av alla minderåriga i Värmland har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin.”Det behöver göras någonting på samhällsnivå”, säger Anki Nordmarker som är verksamhetschef för barn och ungdomspsykiatrin på Region Värmland.Regionen har svårt att rekrytera specialistläkare, specialistsjuksköterskor och psykologer. Läs hela artikeln här!