Försvarsmakten: Ledningsstridsskolan söker IT-personal inom drift och förvaltning av IT-system

Försvarsmakten:
Ledningsstridsskolan (LedSS) är en försvarsmaktsgemensam skola som utbildar, utvecklar, tränar och övar Försvarsmakten och totalförsvaret inom ledn…
Enköping, Uppsala län, Sverige Läs hela artikeln här!

Sorry, comments are closed for this post.