Stationshuset i Varberg är en K-märkt byggnad av historiskt värde. Vi påbörjar inom kort intensivare arbeten intill byggnaden och kommer att sätta upp en stödkonstruktion för den. Allt för att begränsa rörelser och förebygga skador.

Förstärkningsarbetet startar på måndag den 27 september och kommer inte påverka verksamheter eller resenärer i vänthallen.

Vi förstärker stationshuset för att stabilisera, begränsa rörelse och förebygga skador. Förstärkningen görs med hjälp av ett balksystem med tvärgående stag genom byggnaden. Dessa monteras upp med en lyftkran och arbetet planeras pågå fram till vecka 41.

— Arbetet kommer huvudsakligen utföras på planet en trappa upp från den norra entrén men även från den östra och västra fasaden. Det ska inte påverka verksamheter eller resenärer som är i stationshuset, säger Björn Bjurklint, delprojektledare Mark och grundläggning projekt Varbergstunneln.

Stödkonstruktionen kommer att vara kvar tills arbetet med betongtunneln framför stationshuset är klart.

Läs hela artikeln här!