Forskningsprojektet ReCod sätter ut hundratusentals torsklarver i försök att rädda torskbeståndet i Östersjön.Larverna är ett resultat av naturlig lek vid bassängen på forskningsstationen i Ar.”Jag hoppas att vi kommer få fler lekmogna torskar i Östersjön, stora och välväxta, som själva kan reproducera sig så vi får ett hållbart torskbestånd” säger Johanna Fröjd, driftledare för forskningsprojektet. Läs hela artikeln här!