Älgjakten återupptas på måndag och nu efterlyser forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala DNA från vita älgar. “Vi vill se om vi kan hitta den genetiska bakgrunden till den vita färgen”, säger Sofia Mikko, som leder arbetet kring älgarna på SLU. Läs hela artikeln här!