Medan vissa feriearbetare jobbar inom hemtjänst och renhållning arbetar andra med kultur.Borås stad har ferieanställt 17 unga dansare som ska turnera under sommaren.”Det är viktigt att få möjlighet att testa det här yrket”, säger kultursekreterare Emma Gerdien. Läs hela artikeln här!