Sedan valet 2018 har antalet röstberättigade över 75 år ökat med 150 000 personer.Anne-Louise Aspanius, distriktsordförande för PRO i Östergötland, säger att man märker av uppmärksamheten.”De riktar vissa frågor åt oss, som vi berörs av, det är mer uppmärksamhet nu”, säger Anne-Louise Aspanius. Läs hela artikeln här!