Den landbaserade fiskodlingen som planeras i Kall i Åre kommun behöver bli 5 000 kvadratmeter större än vad som ursprungligen planerades.Anledningen är bland annat att man valt en annan teknik än den man tänkte sig när den ursprungliga detaljplanen lämnades in.För att passa fisken som ska odlas, röding, bättre är de nya odlingskaren bredare, vilket kräver större yta. Läs hela artikeln här!