Antalet personer som skadas i olyckor med fyrverkeripjäser har halverats sedan 2008 då 144 personer skadades. Detta enligt statistik från Socialstyrelsen.Rolf Weinander är handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och har sett den positiva utvecklingen under många år.”Vi har inte smällt raketer på tolv år. Vi tänder tomtebloss istället”, säger Jenny Thinert. Läs hela artikeln här!