Mariana Trench är ett statiskt analysverktyg från Facebook som kan användas för att hitta sårbarheter i appar för Android och Java genom att analysera koden automatiskt.

Nu står det klart att Facebook bestämt sig för att släppa Mariana Trench som öppen källkod, något som lär öka intresset för verktyget ett snäpp.

Enligt Bleeping Computer ska mer än hälften av sårbarheterna i Facebooks egna appar ha upptäckts med hjälp av Mariana Trench och liknande verktyg.

Vill du använda dig av Mariana Trench kan du ladda ner det från Github. Observera att du behöver ha en aktuell version av Python på din dator för att verktyget ska fungera.

Läs hela artikeln här!