Det var sent på måndageftermiddagen svensk tid som Facebook plötsligt slutade fungera i hela världen. Problemen berörde även Messenger, Instagram och Whatsapp som också ägs av Facebook. Även samarbetsplattformen Workspace låg nere.

Efter sex timmar kom tjänsterna igång igen. Facebook publicerade ett kort blogginlägg på måndagskvällen där man beskrev det massiva globala avbrottet som ett resultat av en ”felaktig konfigurationsändring” av Facebooks routrar.

”Konfigurationsändringar på backbone-routrarna som samordnar nätverkstrafiken mellan våra datacenter orsakade problem som avbröt denna kommunikation. Detta avbrott i nätverkstrafiken skapade en kedjereffekt på hur våra datacenter kommunicerar, vilket ledde till att våra tjänster stannade upp”, skriver Facebooks infrastrukturchef Santosh Janardhan i inlägget.

”Den underliggande orsaken till avbrottet påverkade också många av de interna verktyg och system som vi använder i vår dagliga verksamhet, vilket försvårade våra försök att snabbt diagnostisera och lösa problemet”, tillade han.

Enligt Facebook finns det inget som tyder på att användardata skulle ha äventyrats till följd av detta avbrott.

Läs hela artikeln här!