Personal inom äldreomsorgen i Västerås testas för covid-19 tre gånger i veckan, men av mer än 2 700 tester har bara ett prov varit positivt.”Det är en förhållandevis liten andel, glädjande liten”, säger Bengt-Åke Nilsson (L), ordförande för äldrenämnden i Västerås.Därför kommer bara ovaccinerad omsorgspersonal i Västerås att testas tre gånger i veckan från den 20 december. Läs hela artikeln här!