I nationalparken Töfsingsdalen i Älvdalen har forskare hittat tallar som är över 600 år, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har varit i nationalparken för att undersöka trädens ålder och för att ta reda på hur många skogsbränder som härjat där.”Den äldsta vi har hittat hittills grodde år 1350″, säger Matts Lindblad som jobbar på SLU. Läs hela artikeln här!