EU vill förbjuda anonyma domänregistreringar


Syftet med lagförslaget är att göra det svårare för personer som vill ägna sig åt kriminella verksamheter på internet. Läs hela artikeln här!

Sorry, comments are closed for this post.