För att nyanlända lättare ska kunna integreras i samhället så har Oskarshamn, Högsby och Mönsterås gemensamt gått ihop och skapat kursen Etableringstriss.De lär sig om samhället, arbetsmarknaden och olika normen berättar Muntaser Ibrahim som är kursledare i Högsby.”Det är mycket bra, jag får lära mig språket”, säger kursdeltagaren Fausía. Läs hela artikeln här!