Nästan en miljon nudelpaket som importerats av en företagare i Sjuhärad riskerar att behöva eldas upp, istället för att skickas ut till butiker för försäljning.Detta efter en miss av myndigheter i Sydkorea.Annika Sundström, tillförordnad avdelningschef på Livsmedelsverket, förklarar vad problemet med nudlarna är. Läs hela artikeln här!