Digitala kränkningar, mobbning och hot i mobiler och på nätet bland allt yngre skolelever upplevs som ett växande problem bland rektorer. Kajsa Reitz, föreläsningsansvarig på Novahuset i Linköping som arbetar förebyggande mot våld och kränkningar ute på skolor vill se fler aktiva vuxna i barnens digitala miljöer. Barn som P4 Östergötland talat med säger att tonläget kan vara hårt och påverka skolarbetet. Totalt skickades enkäten till 3 744 e-postadresser runt om i landet. 1066 rektorer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 28,5 procent (undersökningen är inte statistiskt säkerställd). Läs hela artikeln här!