Under fredagen berättar Sveriges Radio att minst 24 svenska kommuner upplevt att företagsetableringar uteblivit på grund av begränsningar i elnätet.Många lokalpolitiker är kritiska kring hur elmarknaden i Sverige fungerar och anser att den nuvarande indelningen med fyra olika elprisområden borde göras om.Växjöpolitikerna Oliver Rosengren (M) och Magnus P Wåhlin, (MP) tycker inte problemet är elprisområderna utan att vi tillverkar för lite el i Sverige. Läs hela artikeln här!