Sedan 1 juli 2021 måste el- och hybridbilar ha ett ljud när de körs i hastigheter under 20 km/h. Något Synskadades Riksförbund tycker borde höjas upp till 60 km/h. Det lagstadgade ljudet ska ligga på 56 decibel (dB). Idag ligger trafik på en storstadsgata på 75dB enligt Trafikverket. Eftersom de elbilar och elhybrider som tagits i bruk före 1 juli 2021 inte har några krav på ljud vill Synskadades Riksförbund att det ska bli en retroaktiv regeländring så att ljudkravet även ska gälla äldre el- och hybridbilar. Läs hela artikeln här!