Vad ska man göra för att öka tryggheten i Kungsmarken? Den frågan ställdes till de boende under måndagskvällens trygghetsvandring i Kungsmarken. Efter förra veckans bränder hoppas Rose-Marie Svensson på att nattvandrande vuxna ska bli verklighet.
– Det behövs vuxna personer som syns på området, säger hon. Läs hela artikeln här!