Dieselpriset har höjts snabbt det senaste året och åkerierna får det allt tuffare.Orsaken är både skatter och inblandning av biodrivmedel för att sänka de fossila utsläppen.Det finns bara en lösning på situationen säger Jan Johansson som är vd för Västfrakt som är en transportcentral för 30 dalslandsåkare. Läs hela artikeln här!