Det är nu klart att Gotlandshem säljer sina studentlägenheter till ett privat företag.För studenterna ska det inte innebära någon förändring, men rektorsrådet Olle Jansson följer ändå utvecklingen med viss oro.”Kan studenterna bo året runt, får de större möjlighet att etablera sig på Gotland”, säger Olle Jansson. Läs hela artikeln här!