Bollebygds kommun hamnar på 182:a plats i svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet förra året.Servicen som Bollebygd ger till företagarna – den är sämst i hela landet.Hör Peter Gregorics, folkets röst och Ulf Rapp, socialdemokraterna debattera om vad politikerna ska göra för att förbättra klimatet. Läs hela artikeln här!