Under måndagen är elpriset det högsta hittills, åtminstone sedan indelningen av Sverige i de fyra områdena 2011.”Många vattenkraftverk kan inte producera för fullt just för att det är någonting som kallas för isbildning på älvarna. Det är även väldigt lite blåst i hela landet”, säger Madelene Hermansson som jobbar med konsumentfrågor på Energimarknadsinspektionen.Enligt Madelene Hermansson är det svårt att sia om elpriserna i framtiden: “Det är så många faktorer som påverkar. Det är ingen som vet riktigt”, berättar hon. Läs hela artikeln här!