Region Blekinge ligger under riksgenomsnittet vad det gäller vaccinationer av 12-15 åringarna. Förra vecka så startade vaccinationerna i Blekinge i denna åldersgrupp och hittills så har 11,3 procent fått första dosen, jämfört med runt riksgenomsnittet på runt 12. “En orsak är att vi väljer att vaccinera med egen personal så långt som möjligt och inte ta in externa aktörer. Det har tagit tid att hitta den personalen”, säger Anna Tegel som är vaccinationssamordnare på region Blekinge. Läs hela artikeln här!