Vissa blir upprörda när blommor och växter i vägkanten klipps ner – men trafikverket följer samma skötselplan som tidigare år.Skötselbeskrivningen är till för att bevara artrikedomen i vägkanterna samtidigt som trafiksäkerheten ska prioriteras:”De ska slå framför skyltar, innerkurvor, korsningar och om det är högt och frodigt och hänger ut i vägbanan kan det även slås på raka sträckor”, säger Bob Kolmodin, projektledare på Trafikverket. Läs hela artikeln här!