Trots att coronarestriktionerna lättat ser det olika ut i kommunerna när det kommer till användningen av munskydd och skyddsutrustning inom äldreomsorgen. Anna Giertz är jurist på Socialstyrelsen och berättar att det är precis så här det är tänkt smittskyddet ska fungera. “Tanken är att man ska anpassa det utifrån hur smittspridningen ser ut lokalt eller regionalt – man kan också titta på hur bra vaccinationstäckningen är”, säger hon. Läs hela artikeln här!