Den danska regeringen föreslår i 22 punkter åtgärder för att förebygga och minska våld som sker inom hemmens fyra väggar. Regeringen vill till exempel att sjukvårdspersonalens plikt att rapportera vid när de misstänker våld stärks, och ge mer behandling till de utövar våld.I Danmark sker varje år tolv mord där gärningsmannen är offrets partner – och det är en siffra som har legat relativt still i flera år. 82 000 danska kvinnor och 43 000 män utsätts varje år för fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomisk våld av sin partner, enligt danska regeringen. Läs hela artikeln här!