Den senaste rapporten över smittspridningen i Norrbotten har kommit. Totalt sett sjunker kurvan i länet men enligt smittskyddsläkaren Anders Nystedt är det fortfarande relativt höga tal i Pajala och Kiruna.
– Ungdomshockey är en vanlig arena för smittspridningen, skriver han i veckorapporten. Läs hela artikeln här!